Lista doctoranzilor prof. dr. Alexandru Rogojan

1. Pop Eugen Posibilitatea de utilizare a unor efecte electrooptice în tehnica măsurătorilor şi a elementelor logice Rogojan Alexandru 1970
2. Tunsoiu Gheorghe Contribuţii la utilizarea calculatoarelor numerice la reglarea proceselor industriale Rogojan Alexandru 1970
3. Soceneanţu Aurel Cercetări privind împărţirea binară în calculatoarele numerice Rogojan Alexandru 1971
4. Baltac Vasile Mihai Contribuţii la optimizarea lanţurilor de programe în calculatoarele numerice de capacitate medie Rogojan Alexandru 1973
5. Hoffman Iosif Comanda cu ajutorul calculatoarelor a unor sisteme liniare stohastice cu aplicaţii în energetică Rogojan Alexandru 1973
6. Strugaru Crişan Organizare logică a unităţilor de comandă microprogramat Rogojan Alexandru 1973
7. Ciugudean Mircea Algoritmi şi structuri logice celulare de generare a logaritmilor şi antilogaritmilor binari pentru dispozitive aritmetice cu virgulă mobilă Rogojan Alexandru 1976
8. Farcaş Gheorghe Studiul sistemelor cu prelucrare paralelă a datelor. Rogojan Alexandru 1978
9. Puşcă Aurel Studiul anomaliei dimensiunii de pagină în cadrul unui sistem ierarhic de memorii Rogojan Alexandru 1979
10. Toderean Gheorghe Utilizarea calculatorului în spectrometria de masă. Rogojan Alexandru 1981
11. Bătrîna Ioan Cercetări privind structura memoriilor sistemelor de calcul interactive Rogojan Alexandru 1982
12. Sâmbotin Constantin Sisteme de exploatare pentru legătura între calculatoare (UC-UC) Rogojan Alexandru 1983
13. Negru Olimpiu Contribuţii privind metodele de testare a plachetelor echipate cu circuite integrate logice Rogojan Alexandru 1983
14. Creţu Vladimir Sisteme de operare timp real pentru sisteme de calcul cu microprocesor Rogojan Alexandru/Petrescu Mircea 1984
15. Jian Ionel Contribuţii privind sistemele de calcul cu multiacces Rogojan Alexandru/Petrescu Mircea 1984
16. Stratulat Mircea ? Rogojan Alexandru/Petrescu Mircea 198?
17. Stoinescu Radu ? Rogojan Alexandru/Tiberiu Mureşan 198?
18. Checeanu Mircea ? Rogojan Alexandru/Tiberiu Mureşan 198?
19. Groza Voicu ? Rogojan Alexandru/Pop Eugen 198?